อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปี อารมณ์ดี ไม่มีพุง ประจำปีงบประมาณ 2561  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้จัดทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กุมภวาปี อารมณ์ดี ไม่มีพุง นำโดย นายแพทย์สุริยา ด่างน้ำเที่ยง ประธานในพิธี การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยโรค NCDs ได้เข้าใจเรื่องของโรคอ้วยลงพุง (Metabolic snydrome) และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่เหมาะสม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้อาศัย Application step counter. มาช่วยในการทำกระตุ้นการสร้างกิจกรรมให้มีความสนุกสนานและท้าทายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 18 กรกฏาคม 2561 เวลา : 09:07:00 น.
ผู้ชม 667 ครั้ง