วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. รอ.จักวาล หารไชย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นประธานพิธีปิดการอบรมรมข้าราชการบรรจุใหม่ "หลักสูตรข้าราชการที่ดี.รุ่นที่2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งกล่าวคำปณิธานข้าราชการที่ดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบามสมเดจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิทรเทพยวรางกูรเเละมอใบประกาศณียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งโอกาทเเละอวยพรให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 2 จำนวน 38 คน ณ ห้องประชุมเเสนสุข อาคาร 3 ชั้น4 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา : 10:12:35 น.
ผู้ชม 535 ครั้ง