กิจกรรม walk rally ปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลกุมภวาปีได้จัด โครงการพัฒนาคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม เชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุมภวาปี ปีงบประมาณ 2561แก่เจ้าหน้าทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักการพัฒนาคุณภาพบริการแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อสนับสนุนระบบคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการยกระดับของการพัฒนาคุณภาพที่สร้างคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 27 มีนาคม 2561 เวลา : 11:03:22 น.
ผู้ชม 602 ครั้ง