โรงพยาบาลกุมภวาปีโดยกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 1 วัด 1โรงพยาบาลเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสุขภาพที่ดีและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพ และรับการถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่พระภิกษุสงฆ์ การฉันภัตตาหาร สุขภาพการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์และรณรงค์ให้ความรู้อาหารถวายพระ ใส่บาตรพระ ลด หวาน มัน เค็ม แก่ประชาชนทั่วไปที่เ้าร่วมกิจกรรม ณ วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 01 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:06:48 น.
ผู้ชม 615 ครั้ง