วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ พร้อมด้วยคุณรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ ภริยา เป็นประธานในงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร3 โรงพยาบาลกุมภวาปี เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อการมีส่วนร่วมภายในองค์กร โดยมีคณะผู้ บริหาร แพทย์ พยาบาล เเละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกิจกรรม

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 28 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:12:40 น.
ผู้ชม 864 ครั้ง