วันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุมภวาปี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไทยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมวาปี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย ณ วัดศรีนคราราม อำเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:05:16 น.
ผู้ชม 522 ครั้ง