เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลกุมภวาปี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ หอประชุมอำเภอกุมภวาปี และในเวลา 09.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯโดยมีนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


 เอกสารแนบ

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 06 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:12:15 น.
ผู้ชม 600 ครั้ง