วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปี และผู้มีจิตศรัทรา ทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ หน้าตึก3 อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:12:06 น.
ผู้ชม 596 ครั้ง