วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงพยาบาลกุมภวาปี จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 นายแแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์พร้อมภริยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ2561 ณ ห้องประชุมชั้น4 โรงพยาบาลกุมภวาปี เพื่อเป็นการลำลึกถึงคุณงามความดี โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปีได้มอบของที่ระลึก ให้เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประจำปี2561 ในงานเกษียณปีนี้ เจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 5ท่าน บรรยากาศภายในงานมีการเเสดงของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ สร้างความประทับใจ อบอุ่น ให้แกผู้เกษียณและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 27 กันยายน 2561 เวลา : 20:09:58 น.
ผู้ชม 1649 ครั้ง