วันศุกร์ที่ 14 กันยายน เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปีและผู้มารับบริการ ทำบุญตักบาตรพระสงค์ 9 รูป บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 14 กันยายน 2561 เวลา : 14:09:54 น.
ผู้ชม 605 ครั้ง