เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมถวาปี  เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาณี ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยอำเภอกุมภวาปี โดยมี ดร.ประพัทธ์ ธรรมวงศา สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากโรงพยาบาลกุมภวาปี  สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ในงานมีการตรวจคัดกรองผู้มีปัจจัยเสี่ยง โดยพญ.ศรินทรา ตั้งพานิชดี รังสีแพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี เเละ นพ.กษิชัช อัครประเสริฐกิจ ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี และ พยาบาลนำทีมโดย นางโกศล ศรีกงพาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาลกุมภวาปี หากพบความผิดปกติจะได้รับการตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) มีผู้รับบริการ 700 ราย 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและสตรีกลุ่มเสี่ยงเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม สอนและสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและ 3 มิติในสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ผู้มารับบริการจะทราบผลการตรวจวินิจฉัยโดยรังสีแพทย์ทันทีและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

โครงการกาญจนบารมี เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2539 ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 และต่อมามีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิกาญจนบารมี ในปี พ.ศ. 2540 รถตรวจคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ มูลนิธิกาญจนบารมี มีอุปกรณ์ตรวจทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ให้ผลการตรวจรวดเร็ว ทำให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่ดี โดยแต่ละปีมูลนิธิฯ จะใช้งบประมาณระหว่าง 8-10 ล้านบาท สำหรับในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ หน่วยคัดกรองได้เริ่มออกบริการแก่ประชาชน และคาดว่าจะให้บริการครบ 300,000 รายในการออกหน่วยของรอบนี้

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 28 ธันวาคม 2563 เวลา : 15:12:03 น.
ผู้ชม 96 ครั้ง