วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวต้อนรับและคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ และสหวิชาชีพ ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี

 

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:12:57 น.
ผู้ชม 522 ครั้ง