วันที่ 31 พฤษาคม 2561 โรงพยาบาลกุมภวาปี โดยคลินิกฟ้าใส จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกให้กับผู้มารับบริการ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้อันตรายของการสูบบุหรี่ "รักหัวใจ ห่างไกลบุหรี่เลิกบุหรี่วันนี้เพื่อตัวท่าน และคนที่รัก" 
ถ้าต้องการเลิกบุหรี่ติดต่อได้ที่คลินิกฟ้าใสโรงพยาบาลกุมภวาปี หรือศูนย์เลิกบุหรี่โทร 1600 ฟรีทุกเครือข่ายเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ (7:30 - 20:00 น.)เสาร์-อาทิตย์ (9:00 - 17:00น.)

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 01 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:06:40 น.
ผู้ชม 1096 ครั้ง