นายแททย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี นำบุคลากรประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:12:59 น.
ผู้ชม 1078 ครั้ง