วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์จักวาล หารไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกมภวาปี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จากมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่10 

โดย แพทย์หญิงกฤษณา ทวีทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานเอนกประสงค์ หนองเรือคำ (คลินิกหมอครอบครัว) ภายในงานมีกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี ด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ และ เอกซเรย์เคลื่อนที่ จากมูลนิธิกาญจนบารมี 

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:05:33 น.
ผู้ชม 525 ครั้ง