วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 โรงพยาบาลกุมภวาปี จัดซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟใหม่จริงในโรงพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุภวาปี เทศบาลตำบลกุมภวาปี หน่วยป้งกันสาธารณภัยศูนย์ที่14 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 25 กรกฏาคม 2561 เวลา : 16:07:24 น.
ผู้ชม 519 ครั้ง