วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์เกียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปีเป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลกุมภวาปี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ทีจะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประธานในพิธี กราบบังคบทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบโรงพยาบาล

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 26 กรกฏาคม 2562 เวลา : 15:07:25 น.
ผู้ชม 521 ครั้ง