วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอกุมวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 16 ตุลาคม 2562 เวลา : 09:10:07 น.
ผู้ชม 522 ครั้ง