วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทราร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ หน้าตึก 3 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:02:23 น.
ผู้ชม 1092 ครั้ง