โรงพยาบาลกุมภวาปี จัดงานประเพณี "วันสงกรานต์"
วันที่ 11 เมษายน 2561 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี พร้อมภริยา และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปี ร่วมกันจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานหน้าตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกุมภวาปี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 18 เมษายน 2561 เวลา : 16:04:04 น.
ผู้ชม 526 ครั้ง