โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงพยาบาลกุมภาวาปี”
 

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงพยาบาลกุมภาวาปี”
ในการนี้ ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ ทันตแพทย์สันติ ศรีนิล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอกุมภวาปี นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี หัวหน้าส่วนราชการเขตอำเภอกุมภวาปี ทีมจักษุแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุมภวาปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี ร่วมพิธีเปิดมีประชาชนเข้ามารับการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมจำนวนผู้ป่วยจากเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 212 ราย 219 ดวงตา ประกอบด้วย อำเภอศรีธาตุ 33 ราย อำเภอวังสามหมอ 25 ราย อำเภอโนนสะอาด 32 ราย อำเภอประจักษ์ศิลปาคม 17 ราย อำเภอกู่แก้ว 4 ราย และอำเภอหนองแสง 3 ราย ณ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. แจกแว่นกันแดดแก่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยอีกด้วย

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 25 มกราคม 2567 เวลา : 09:01:57 น.
ผู้ชม 680 ครั้ง