วันที่ 17 และ18 กรกฎาคม 2561 กลุ่มการพยาบาล รพ. กุมภวาปี จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการความเจ็บปวด ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 18 กรกฏาคม 2561 เวลา : 15:07:17 น.
ผู้ชม 602 ครั้ง