ผ่าตัดส่องกล้อง
EUS guided with drainage by Hot Axios
 
คนไข้ชาย อายุ 70 ปี รับรีเฟอร์มาจาก
รพ.นครพนม วินิจฉัยฝีของตับอ่อน
ได้รับการผ่าตัดด้วยวีธีส่องกล้อง
EUS guided with drainage by Hot Axios
ซึ่งเป็นเคสแรกของรพ.กุมภวาปี
 
โดยนพ.ณรงศักดิ์ ราชภักดี ศัลยแพทย์รพ.กุมภวาปี
เเละ นพ.วรภูมิ อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
รพ.ตรังรวมแพทย์ จ.ตรัง ผู้ป่วยใช้สิทธิ์บัตรทอง
มีส่วนต่างค่าอุปกรณ์ 15,000 บาท รพ.กุมภวาปี
จ่ายชดเชยให้ผู้ป่วยอนุมัติโดย
นพ.สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 24 พฤษภาคม 2567 เวลา : 16:05:03 น.
ผู้ชม 522 ครั้ง