โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง(ACLS) คปสอ กุมภวาปี ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 8-9 และ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น4 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:08:15 น.
ผู้ชม 611 ครั้ง