วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงพยาบาลกุมภวาปี ดำเนินการจัดทำโครงการซ้อมแผนรับสถาณการณ์อุบัติเหตุหมู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คปสอ. กุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้บริการผู้ได้รับบาดเจ็บตามระดับความรุนแรงได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการประสานงานและให้ความร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เเละเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 20 เมษายน 2561 เวลา : 18:04:24 น.
ผู้ชม 602 ครั้ง