วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี พร้อมด้วย คณะกรรมการ คปสอ.กุมภวาปี และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่1 ปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง
และคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 27 มีนาคม 2561 เวลา : 13:03:00 น.
ผู้ชม 1064 ครั้ง